h1-chetaoloplasmanauTitan042015

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo lò plasma:
1 – Buồng lò, 2 – Đầu phát plasma, 3 – Nồi nấu, 4 – Khuôn đúc, 5 – Con lăn, 6 – Khung lò;
7 – Bể chứa nước, 8 – Bơm nước, 9 – Bơm hút chân không, 10 – Tủ điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *