Issue 109

109

Mô phỏng động lực học phân tử quá trình đông đặc có hướng của thép không gỉ 304L ở thang đo nano
Molecular dynamic simulation of directional solification of 304L stainless steel at nanoscale

NGUYỄN VĂN BIÊN, ĐẶNG THỊ HỒNG HUẾ*, VÀ ĐÀO HỒNG BÁCH
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email : hue.dangthihong@hust.edu.vn

Page: 2-9


Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến composit Al-Ti/Al2O3 tổng hợp bằng phương pháp luyện kim bột
Effect of sintering temperature on the synthesizing of Al-Ti/Al2O3 composite by powder metallurgy

DƯƠNG NGỌC BÌNH
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội

ĐỖ THANH BÌNH
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường cao đẳng Công nghệ Thương mại Thái Nguyên

LÊ HỒNG THẮNG
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội

NGUYỄN NHƯ ĐÀM
Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật

TRẦN ĐỨC HUY
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội
Email: huy.tranduc@hust.edu.vn

Page: 10 – 16