Issue 111

Effect of heat treatment on the microstructure and distribution of Al and V elements in Ti6Al4V alloy

SÁI MẠNH THẮNG *
Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Hà Nội, Việt Nam
Email: saimanhthang@gmail.com
NGUYỄN ANH XUÂN
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Page: 2 – 13


Determination of suitable welding parameters for pipe-tube fillet welding joint of carbon structural steel SA516 Gr.70 by numerical simulation

TRẦN THỊ XUÂN *
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: toai.vudinh@hust.edu.vn
VŨ ĐÌNH TOẠI
Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Page: 14 – 24