Issue 113

113

Ứng dụng vật liệu nano nhằm giảm ma sát và mài mòn trên bề mặt chi tiết máy

NGUYỄN HUYNH
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
ANDREY KUZHAROV
Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia
NGUYỄN VĂN MINH
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
TĂNG VIỆT PHƯƠNG
Viện Kỹ Thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân
VŨ TIẾN DŨNG
Viện Kỹ Thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân
NGÔ NGỌC HÀ
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
TRẦN SĨ TRỌNG KHANH *
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Khoa Vật lý kĩ thuật và công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: transikhanh.2012@gmail.com

Page: 2 – 6


Effect of austenitizing temperature on structure and mechanical properties ofmartensite stainless steel 12CrMn1

NGUYỄN VĂN ĐỨC
Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
LÊ THÁI HÙNG
Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
VŨ ĐÌNH TOẠI
Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
TRẦN THỊ XUÂN *
Khoa Kỹ thuật Vật liệu, Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: xuan.tranthi@hust.edu.vn

Page: 7 -13


Study on non-metallic inclusion in tyre cord continuous Steel

ĐÀO HỒNG BÁCH
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Page: 14 – 20