Issue 16

Tin tức

2 Chúc mừng năm mới

3 Phạm Chí Cường: Thép phế, nguồn nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp thép

Trao đổi

7 Băng Dương: Cần có tiêu chí cụ thể về đầu tư thiết bị, công nghệ lò cao

8 Nguyễn Ngọc Thư: Đào tạo kỹ sư đúc-một yêu cầu bức thiết hiện nay

Vật liệu và công nghệ mới

10 Phạm Bá Kiêm và Nguyễn Minh Đạt: Sản xuất thử chất cầu hóa gang – hợp kim trung gian đất hiếm magiê (Fe-KLĐH- Mg) từ tinh quặng đất hiếm Đông Pao

15 Lê Trọng Hậu, Lý Quốc Cường, Lê Thu Quý, Đỗ Thị Thục, Nguyên Văn Tuấn, Mai Đức Thắng: Thử khả năng chịu mài mòn của đồng sau thấm titan
Martin Gagné và Pierre Marie Cabanne: Gang thỏi chất lượng cao để sản xuất gang cầu

Công trình nghiên cứu

28 Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh, Đinh Tiến Thịnh: Giản đồ trạng thái cân bằng E-pH và ứng dụng trong điện phân thiếc

33 Phạm Mai Khánh, Nguyễn Đình Bình, Lương Thanh Tú: Thông số đông đặc và tổ chức tế vi của thép không gỉ

38 Nguyễn Văn Dán: ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết tới tính chất từ của vật liệu ferít Zn0,64Ni0,36Fe2O4

Môi trường

43 Nguyễn Đức Khiển: Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung

Kim loại và đời sống

46 Nguyễn Đức Khiển: Vì sao kim loại có khả năng ghi nhớ

47 Tổng mục tạp chí năm 2007