97

Design of metal casting mold for ADC 12 aluminium alloy with assistance of 20 kHz ultrasonic vibration

Thiết kế khuôn đúc kim loại cho hdp kim nhôm ADC 12 có rung động siêu âm tần số 20 kHz

NGUYỄN THANH HẢI
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM
*Email: haint@hcmut.edu.vn

PHẠM HỮU TRÍ
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

 LÊ THANH TÙNG
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

VÕ TẤN THIỆN
Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Việt Nam, 223 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM

ĐÀO DUY QUÍ
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM

BÙI DUY KHANH
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM

Ngày nhận bài: 26/5/2021, Ngày duyệt đăng: 18/8/2021

TÓM TẮT

Đúc khuôn kim loại được sử dụng nhiều trong công nghiệp vì độ chính xác cao hơn đúc khuôn cát và chi phí thấp hơn đúc áp lực. Đúc khuôn kim loại có thể tạo ra các chi tiết phức tạp và điều chỉnh được tốc độ nguội. Bài báo này trình bày các kết quả thiết kế, chế tạo khuôn đúc kim loại từ thép 20Cr có sử dụng rung động siêu âm với tần số 20 kHz. Đã lựa chọn và tính toán các bộ phận chính như động cơ truyền động, công suất điện trở nung và thể tích bể nấu, cũng như thiết kế mô hình nấu và rót để đúc hợp kim nhôm ADC 12. Các mẫu đúc có và không có siêu âm đã được kiểm tra theo mô hình scan 3D.

Từ khóa: Đúc khuôn kim loại, dao động siêu âm, ADC 12, 20 kHz, thép 20Cr

ABSTRACT

Metal mold casting is widely used in industry because of higher accuracy than sand casting and lower cost than diecasting. Metal mold casting can yield products with complex shapes and adjustable cooling rate. In this work, designing and fabrication of 20 kHz ultrasonic assisted mold casting using 20Cr steel are studied. Some major components such as motor, heater power, melting chamber are selected and calculated. Model for heating and pouring the ADC 12 alloy is designed. Samples with and without ultrasonic vibration are investigated using 3D laser scan.

Keywords: Metal mold casting, ultrasonic vibration, ADC 12, 20 kHz, 20Cr steel.

Page: 19 – 23

RESEARCH

Get article