58

Chế tạo và đặc tính của than hoạt tính từ vỏ trấu hoạt hóa bằng muối Na2CO3 và K2CO3

Nghiên cứu dựa trên nguyên liệu đầu vào là than thu được sau khi đã than hóa và tách SiO2 từ vỏ trấu đồng bằng Sông Hồng – Việt Nam với bề mặt riêng khoảng 521 m2/g… Continue reading Chế tạo và đặc tính của than hoạt tính từ vỏ trấu hoạt hóa bằng muối Na2CO3 và K2CO3