74

Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh

Trong nghiên cứu này đã ứng dụng các giải pháp công nghệ đơn giản hơn và hoàn toàn mới (chưa có công bố trên thế giới) là tạo mầm dị thể và nguội nhanh nhằm tạo sự lớn lên cạnh tranh giữa nhánh cây và cùng tinh bằng các phương pháp rót thông thường, rót qua máng nghiêng làm nguội và sục khí Ar…

Continue reading Sự hình thành tổ chức dị biệt của hợp kim nhôm sau cùng tinh