97

The effect of die radius on thickness distribution of SS304 stainless steel sheet in deep drawing of cylindrical cup

Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính lượn cối đến sự phân bố chiều dày tấm thép không gỉ SS304 khi dập vuốt chi tiết hình trụ

LẠI ĐĂNG GIANG*, TRẦN ĐỨC HOÀN, LÊ TRỌNG TÁN, VÀ ONG THẾ ĐỨC
Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

*Email: danggiang248@gmail.com

Ngày nhận bài: 16/4/2021, Ngày duyệt đăng: 9/8/2021

TÓM TẮT

Phân bố chiều dày thành của sản phẩm khi dập vuốt sâu đã được nghiên cứu trong những thập kỷ gần đây vì nó có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm. Bài báo này thực hiện nghiên cứu bằng mô phỏng số và kiểm chứng bằng thực nghiệm để xem xét ảnh hưởng của bán kính cối đến sự phân bố chiều dày của chi tiết hình trụ khi dập bằng thép không gỉ SS304. Thay đổi chiều dày thành sản phẩm được phân tích thông qua trạng thái ứng suất – biến dạng khi dập vuốt bằng phần mềm mô phỏng số Deform3D. Kết quả thu được cho phép lựa chọn bán kính cối hợp lý để thu được sản phẩm có chiều dày thành đồng đều hơn, giúp tối ưu hóa thiết kế dụng cụ và giảm chi phí chế tạo. Kết quả dập chi tiết hình trụ được kiểm chứng bằng thực nghiệm cho sự sai lệch trong khoảng từ 2-3 % so với kết quả mô phỏng số.

Từ khóa: Bán kính lượn cối, SS304, chi tiết hình trụ, phân bố chiều dày, dập vuốt.

ABSTRACT

Thickness distribution of deep drawing products has been studied in recent decades since it has a significant influence on the product quality. In this paper a numerical simulation with experimental verification was conducted to examine the influence of die radius on the thickness distribution of cilindrical cup in deep drawing for SS304 stainless steel. Thickness distribution of the cup was analyzed through the stress-strain state during deep drawing by Deform 3D software. The obtained results allow choosing a reasonable die radius to achieve more uniform wall thickness of the cup, that optimizes tool design and reduces manufacturing costs.

Keywords: Die radius, SS304, cylindrical cup, thickness distribution, deep drawing.

Page: 2 – 9

RESEARCH

Get article