58

Hiện tượng giòn ram và ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và tính chất của thép C45 và 40Cr

Các thép với hàm lượng cacbon trung bình như C45 và 40Cr được dùng rộng rãi trong cơ khí chế tạo tại Việt nam và thường trải qua các công đoạn nhiệt luyện hóa tốt. Tuy nhiên, khi ram ở các vùng nhiệt độ khác nhau có thể gặp hiện tượng giòn ram. Do vậy, bài báo này nhằm nghiên cứu hiện tượng giòn ram và ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và cơ tính của các loại thép nói trên.

Continue reading Hiện tượng giòn ram và ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và tính chất của thép C45 và 40Cr