61

Phương pháp luyện hoàn nguyên bismut oxyclorua bằng nhôm

Bài báo này trình bày về quá trình hoàn nguyên BiOCl (sản phẩm trung gian thu được của quá trình thủy luyện tinh quặng Bi) bằng Al để thu được Bi kim loại… Continue reading Phương pháp luyện hoàn nguyên bismut oxyclorua bằng nhôm