65

Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao

Bài báo này giới  thiệu một  số kết quả về nghiên cứu quá trình hóa  bền biến dạng của thép austenit mangan cao dưới tác động của va đập và xử lý nhiệt âm…

Continue reading Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao