69

Nghiên cứu chế tạo sợi nano cacbon từ ethanol bằng công nghệ CVD sử dụng xúc tác hạt nano coban

Sợi cacbon có cấu trúc nano được chế tạo từ ethanol bằng công nghệ CVD sử dụng xúc tác hạt coban kích thước nano… Continue reading Nghiên cứu chế tạo sợi nano cacbon từ ethanol bằng công nghệ CVD sử dụng xúc tác hạt nano coban