82

Sự hình thành pha liên kim trong tổ chức của thép song pha 2205

Các tính chất cơ học và ăn mòn của thép song pha bị suy giảm khi hình thành các pha liên kim. Các pha này được tạo ra trong quá trình hàn, tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao và xử lý nhiệt không đúng cách.

Continue reading Sự hình thành pha liên kim trong tổ chức của thép song pha 2205