80

Tách đồng từ dung dịch ăn mòn thải bằng chiết ly lỏng

Trong nghiên cứu này, đồng kim loại được nghiên cứu chiết tách ra khỏi dung dịch thải chứa đồng thải ra từ dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử…

Continue reading Tách đồng từ dung dịch ăn mòn thải bằng chiết ly lỏng