56

Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình Geers – Hunter và áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán sự hư hại của tàu khi chịu tác động của vụ nổ dưới nước.

Continue reading Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

56

Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình Geers – Hunter và áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán sự hư hại của tàu khi chịu tác động của vụ nổ dưới nước.

Continue reading Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

33

Mô hình hóa biến dạng góc trong quá trình ép liên tục bằng ma sát bề mặt qua kênh gấp khúc…

Trong báo cáo cũng đã đưa ra sự phân bố và biến thiên tốc độ biến dạng, sự chênh lệch biến dạng giữa đỉnh và đáy mẫu để đánh giá mức độ đồng đều trong kỹ thuật CFAE. Continue reading Mô hình hóa biến dạng góc trong quá trình ép liên tục bằng ma sát bề mặt qua kênh gấp khúc…