53

Nghiên cứu chế tạo gang cầu terrít cho một số chi tiết ngành ôtô

Qua khảo sát và đánh giá các chi tiết vỏ cầu sau ôtô 3 tấn, đã xây dựng được công nghệ chế tạo các chi tiết gang cầu ferít có tính năng rất cao…

Continue reading Nghiên cứu chế tạo gang cầu terrít cho một số chi tiết ngành ôtô