63

Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao

Đã nghiên cứu ảnh hưởng của các thông  số nghiền đến sự hình thành của nano  tinh thể ZnFe2O4Hỗn hợp bột ZnO và Fe2Ođược nghiền trong máy nghiền hành tinh năng lượng cao…

Continue reading Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao