76

Nghiên cứu ảnh hưởng của rung cơ học đến khả năng điền đầy và tổ chức tế vi của hợp kim ADC12 đúc bằng công nghệ mẫu cháy

Công trình này tiến hành thực nghiệm đánh giá  ảnh hưởng của tác động rung đến khả năng điền đầy và tổ chức tế vi của vật đúc bằng hợp kim nhôm ADC12 trong khuôn mẫu cháy… Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của rung cơ học đến khả năng điền đầy và tổ chức tế vi của hợp kim ADC12 đúc bằng công nghệ mẫu cháy