73

Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16

Bài báo dưới đây trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng bền của vật liệu chi tiết ống phóng đạn xuyên lõm chống tăng B41M được chế tạo từ hợp kim nhôm Д16 tại vùng có biến dạng chồn.

Continue reading Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16