32

Tối ưu các thông số công nghệ cán Bimetal: thép 11KΠ – LCu 10 làm tiếp điểm điện

Thép 11KΠ – LCu10 chế tạo bằng phương pháp cán bó đã tìm được các thông số công nghệ cán tối ưu, có thể dùng kết quả này để sản xuất phôi Bimetal trên cơ sở hợp kim đồng làm tiếp điểm đang được sử dụng rất phổ biến ở nước ta. Continue reading Tối ưu các thông số công nghệ cán Bimetal: thép 11KΠ – LCu 10 làm tiếp điểm điện