82

Mô hình nhiệt, mô phỏng và thực nghiệm xác định miền thông số công nghệ trong hàn ma sát khuấy hợp kim nhôm

Kết quả mô phỏng cho thấy nhiệt độ được phân bố không đối xứng dọc theo đường hàn và nhiệt độ tối đa dọc theo đường hàn tăng với sự gia tăng tốc độ quay. Ngoài ra kết quả nhiệt độ ở vùng tiến lớn hơn vùng lùi.

Continue reading Mô hình nhiệt, mô phỏng và thực nghiệm xác định miền thông số công nghệ trong hàn ma sát khuấy hợp kim nhôm

82

Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính và tổ chức mối hàn ma sát khuấy cho các kết cấu phẳng bằng hợp kim nhôm biến dạng

Trong bài này, tiến hành thực nghiệm mối hàn giáp mí tấm phẳng trên hợp kim nhôm AA 6061. Bằng phép qui hoạch thực nghiệm thiết lập quan hệ giữa các thông số hàn (số vòng quay, vận tốc hàn, chiều sâu xâm nhập vai), từ đó tối ưu các thông số hàn nhằm đạt được chất lượng mối hàn tốt nhất.

Continue reading Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến cơ tính và tổ chức mối hàn ma sát khuấy cho các kết cấu phẳng bằng hợp kim nhôm biến dạng