77

Cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao dùng trong ngành đúc

Nghiên cứu này sẽ trình bày cơ chế đóng rắn của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao (mô đun lớn hơn 3) thông qua các phương pháp phân tích tổ chức bằng hiển vi điện tử quét, phổ nguyên tố và xác định thời gian tạo gel phù hợp. Continue reading Cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao dùng trong ngành đúc