56

Cơ tính của hợp kim y sinh Ti-6Al-7Nb nhiệt luyện trong chân không

Hợp kim titan Ti-6Al-7Nb ứng dụng trong ngành phẫu thuật, cấy ghép đã được nghiên cứu chế tạo tại Viện Công nghệ, Bộ Công-Thương… Kết quả nghiên cứu dưới đây cho thấy cơ tính tổng hợp tăng theo nhiệt độ nung và đạt tốt nhất khi nhiệt độ nung là 900oC.

Continue reading Cơ tính của hợp kim y sinh Ti-6Al-7Nb nhiệt luyện trong chân không

55

Chế tạo hợp kim y sinh Ti6AI7Nb trong lò cảm ứng chân không

Kết quả phân tích thành phần khi tạp cho thấy hàm lượng oxy và hydro trong hợp kim chế tạo trong chân không 5.10-2 và 4.10-2 mbar nằm trong giới hạn cho phép…

Continue reading Chế tạo hợp kim y sinh Ti6AI7Nb trong lò cảm ứng chân không