76

Sự hình thành δ-ferit trong mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16

Bài báo nghiên cứu sự hình thành δ-ferit trong vùng kim loại nóng chảy của mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16… Continue reading Sự hình thành δ-ferit trong mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16