28

Nâng cao cơ tính của thép thanh cán nóng với các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau

Bài báo trình bày phương pháp nâng cao cơ tính của vật liệu thép thanh sau khi cán nóng. Thường hóa và tôi dưới áp lực của nước sản phẩm thép thanh cán nóng là hai phương pháp được trình bày ở đây. Continue reading Nâng cao cơ tính của thép thanh cán nóng với các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau