67

Thử nghiệm luyện lắng quặng tinh antimon vùng Hà Giang, Tuyên Quang trong lò điện hồ quang

Trên cơ sở kết quả phân tích thành phần vật chất của quặng tinh antimon vùng Hà Giang, Tuyên Quang, đã thử nghiệm khả năng luyện lắng trong lò điện hồ quang  12 kVA… Continue reading Thử nghiệm luyện lắng quặng tinh antimon vùng Hà Giang, Tuyên Quang trong lò điện hồ quang