64

Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu bổ sung ion niken cho điện phân thu hồi niken

Bài báo này phân tích tại sao phải lựa chọn phương pháp hóa rắn và chọn phương pháp chế tạo cacbonat bazo  niken làm nguyên liệu phục vụ cho điện phân niken… Continue reading Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu bổ sung ion niken cho điện phân thu hồi niken