62

Xác định vùng ngưng tụ trong khuôn tươi cát – sét bằng phương pháp mô phỏng số

Kết quả mô phỏng  là cơ sở quan  trọng để nghiên cứu quá trình hình thành bọng  cát trong khuôn, cách khắc phục  nhằm  nâng cao chất lượng vật đúc và hạn chế các khuyết tật liên quan  đến độ ẩm của khuôn.

Continue reading Xác định vùng ngưng tụ trong khuôn tươi cát – sét bằng phương pháp mô phỏng số

61

Mô hình hóa trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn cát tươi

Bài báo này tập trung xây dựng mô hình cho bài toán nhiệt và ẩm trong khuôn dựa vào nguyên lý truyền nhiệt trong hệ vật liệu xốp và bài toán chế độ khí trong khuôn… Continue reading Mô hình hóa trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn cát tươi

53

Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi

Bài báo đã tiến hành xác định trường ẩm trong khuôn cát tươi hộ tấm phẳng bằng thực nghiệm với hệ thống ghi tín hiệu số ghép nối mảy tính với tần số ghi là 60Hz. Kết quả được biểu diễn dưới dạng hàm đa thức quan hệ giữa vị trí các mặt biên cõa vùng hóa hơi và ngưng tụ theo thời gian, độ ẩm và lượng sét…

Continue reading Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi