27

Môđun cán thép I,U của Phần mềm công nghệ cán hình

Bài báo này giới thiệu về môđun cán hép chữ I,U. Môđun cán I, U cho phép thiết kế lỗ hình, tính toán nhanh chóng và chính xác các thông số công nghệ và hiển thị đồ hoạ lỗ hình của tất cả các lần cán hai loại sản phẩm này. Continue reading Môđun cán thép I,U của Phần mềm công nghệ cán hình