65

Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao

Bài báo này giới  thiệu một  số kết quả về nghiên cứu quá trình hóa  bền biến dạng của thép austenit mangan cao dưới tác động của va đập và xử lý nhiệt âm…

Continue reading Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao

52

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao

Bài báo cho thấy hàm lượng Cr ảnh hưởng đến độ hạt và độ cứng của thép Mn cao. ảnh tổ chức cho thấy khi tăng hàm lượng Cr kích thước hạt pha nền nhỏ hơn; xuất hiện Carbide phân tán trong nền và do đó độ cứng tăng lên…

Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao