99

Mô phỏng số và thử nghiệm thấm C-N cho thép 20Cr

Numerical simulation and experimental study on carbonitriding process for 20Cr steel

NGUYỄN VĂN ĐỨC
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

TRẦN THỊ XUÂN
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: xuan.tranthi@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 14/9/2021, Ngày duyệt đăng: 8/12/2021


TÓM TẮT

Thấm C-N nhằm mục đích nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn cho thép. Lớp thấm C-N có độ cứng cao hơn lớp thấm C do N làm tăng độ cứng cho thép. So sánh độ cứng của lớp thấm C và thấm C-N khi ram ở nhiệt độ 350 °C cho thấy lớp thấm cacbon mất độ cứng nhanh hơn so với lớp thấm C-N do trong lớp thấm C-N có chứa một lượng nitrit ổn định phân tán trên nền thép. Với nhiều ưu điểm vượt trội, công nghệ thấm C-N được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ như nhiệt độ, thời gian thấm, thành phần khí thấm đến chiều dày và cơ tính của lớp thấm C-N bằng mô phỏng số kết hợp với thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp mô phỏng số phản ánh đúng thực tế nên có thể được sử dụng làm công cụ để dự đoán trước các kết quả của quá trình thấm C-N trong thực tế và làm cơ sở để tối ưu hóa chế độ công nghệ thấm C-N.

Từ khóa: Thấm C-N, mô phỏng số, phần mềm sysweld, 20CrMo4, độ cứng.

ABSTRACT

Carbonitriding is used primarily to improve the hardness and wear resistance of steels. A carbonitrided case has better hardenability than a carburized one because nitrogen increases the hardness of steels. Really, the hardness against tempering time at 350 °C for different methods of case hardening is not the same. Carburizing produces a greater decrease in hardness. While carbonitriding layers lose hardness more slowly because of the stable nitride compound dispersed in the matrix. With many advantages, carbonitriding technology is widely researched and applied in production. In this paper the influence of technological parameters such as temperature, time and gas composition on the thickness and mechanical properties of the carbonitriding layer is studied by numerical simulation combined with experiment. The compatibility in the experimental and simulation results proves that the numerical simulation technique can be reliably used as a method to predict consequences of the practical carbonitriding process and to optimize the technical parameters.

Keywords: Carbonitriding, numerical simulation, sysweld software, 20MoCr4, hardness.

Page: 9 – 17

RESEARCH

 

Get Article

97

Design of metal casting mold for ADC 12 aluminium alloy with assistance of 20 kHz ultrasonic vibration

Thiết kế khuôn đúc kim loại cho hdp kim nhôm ADC 12 có rung động siêu âm tần số 20 kHz

NGUYỄN THANH HẢI
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM
*Email: haint@hcmut.edu.vn

PHẠM HỮU TRÍ
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

 LÊ THANH TÙNG
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

VÕ TẤN THIỆN
Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Việt Nam, 223 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. HCM

ĐÀO DUY QUÍ
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM

BÙI DUY KHANH
Trường Đại học Bách khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Đại học Quốc gia TP. HCM (VNU-HCM), Phường Linh Trung, tp Thủ Đức, TP. HCM

Ngày nhận bài: 26/5/2021, Ngày duyệt đăng: 18/8/2021

TÓM TẮT

Đúc khuôn kim loại được sử dụng nhiều trong công nghiệp vì độ chính xác cao hơn đúc khuôn cát và chi phí thấp hơn đúc áp lực. Đúc khuôn kim loại có thể tạo ra các chi tiết phức tạp và điều chỉnh được tốc độ nguội. Bài báo này trình bày các kết quả thiết kế, chế tạo khuôn đúc kim loại từ thép 20Cr có sử dụng rung động siêu âm với tần số 20 kHz. Đã lựa chọn và tính toán các bộ phận chính như động cơ truyền động, công suất điện trở nung và thể tích bể nấu, cũng như thiết kế mô hình nấu và rót để đúc hợp kim nhôm ADC 12. Các mẫu đúc có và không có siêu âm đã được kiểm tra theo mô hình scan 3D.

Từ khóa: Đúc khuôn kim loại, dao động siêu âm, ADC 12, 20 kHz, thép 20Cr

ABSTRACT

Metal mold casting is widely used in industry because of higher accuracy than sand casting and lower cost than diecasting. Metal mold casting can yield products with complex shapes and adjustable cooling rate. In this work, designing and fabrication of 20 kHz ultrasonic assisted mold casting using 20Cr steel are studied. Some major components such as motor, heater power, melting chamber are selected and calculated. Model for heating and pouring the ADC 12 alloy is designed. Samples with and without ultrasonic vibration are investigated using 3D laser scan.

Keywords: Metal mold casting, ultrasonic vibration, ADC 12, 20 kHz, 20Cr steel.

Page: 19 – 23

RESEARCH

Get article