55

Chế tạo hợp kim y sinh Ti6AI7Nb trong lò cảm ứng chân không

Kết quả phân tích thành phần khi tạp cho thấy hàm lượng oxy và hydro trong hợp kim chế tạo trong chân không 5.10-2 và 4.10-2 mbar nằm trong giới hạn cho phép…

Continue reading Chế tạo hợp kim y sinh Ti6AI7Nb trong lò cảm ứng chân không