40

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc

 Các nghiên cứu trong bài báo này nhằm tìm những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt (tức chu kỳ rửa bùn anôt). Continue reading Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc

36

Nghiên cứu luyện sten từ tinh quặng niken sulfua

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu luyện tinh sten từ quặng sul fua niken, đồng ra sten ở quy mô phòng thí nghiệm trong lò điện Tamman công suất 20kW. Continue reading Nghiên cứu luyện sten từ tinh quặng niken sulfua