59

Kết quả bước đầu chế tạo lò plasma đáy nguội chân không để nấu titan

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò plasma chân không  để nấu luyện titan,  tạo ra sản phẩm thỏi hay chi tiết đúc bằng titan nhằm đáp ứng yêu cầu trong nước, nâng cao  giá  trị gia tăng cho khoáng sản titan Việt Nam… Continue reading Kết quả bước đầu chế tạo lò plasma đáy nguội chân không để nấu titan

58

Quá trình hoàn nguyên titan kim loại từ TiO2 Việt Nam bằng phương pháp nhiệt kim, sử dụng hỗn hợp hoàn nguyên canxi và magiê

Bài báo này trình bày quá trình hoàn nguyên titan đioxit Việt Nam để nhận được titan kim loại bằng phương pháp hoàn nguyên nhiệt magie-canxi. Magie và canxi có mặt đồng thời trong hỗn hợp chất hoàn nguyên theo một tỷ lệ nhất định. Nghiên cứu thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm.

Continue reading Quá trình hoàn nguyên titan kim loại từ TiO2 Việt Nam bằng phương pháp nhiệt kim, sử dụng hỗn hợp hoàn nguyên canxi và magiê