h3-chetaogangcau042015

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý đo giãn nở khi giữ đẳng nhiệt
1. Nồi lò; 2. Dây điện trở; Tường lò;
4. Can nhiệt; 5. Bộ cảm biến nhận tín hiệu giãn dài của mẫu; 6. Nắp lò; 7. Tấm định vị gá mẫu; 8. Hỗn hợp muối KNO3+ NaNO3; 9. Mẫu thí nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *