34

Đặc tính phá hủy cơ học của thép hợp kim Bo

Trong bài báo này đưa ra một số kết quả nghiên cứu các tính chất cơ học phá huỷ cửa thép hợp kim bo mác C50B. Continue reading Đặc tính phá hủy cơ học của thép hợp kim Bo