74

Mô phỏng và thực nghiệm quá trình uốn thép tấm dày tạo ống đường kính lớn trên máy uốn bốn trục

Mục đích của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các thông số công nghệ như chiều dày phôi, chuyển vị của các trục uốn đến quá trình hình thành sản phẩm ống bằng mô phỏng số trên phần mềm Abaqus… Continue reading Mô phỏng và thực nghiệm quá trình uốn thép tấm dày tạo ống đường kính lớn trên máy uốn bốn trục