32

Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nhôm – silic A356 và A13S để đúc áp lực

Bài này trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu về luyện, tinh luyện và biến tính hợp kim nhôm-silic trước và sau cùng tinh (A356 và A13S). Continue reading Nghiên cứu công nghệ chế tạo hợp kim nhôm – silic A356 và A13S để đúc áp lực