70

Xử lý nhiệt và các tính chất của lớp phủ hợp kim NiCr thẩm thấu với phốt phát nhôm

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi xử lý nhiệt, trên bề mặt lớp phủ có PPA thẩm thấu đã tạo thành các hợp chất phốt phát nhôm như AlPO4, Al(PO3)3 ở dạng tinh thể với các cấu trúc khác nhau…

Continue reading Xử lý nhiệt và các tính chất của lớp phủ hợp kim NiCr thẩm thấu với phốt phát nhôm