66

Anốt hóa hợp kim nhôm đúc áp lực A356.0

Bài báo trình bày kết quả  nghiên cứu  bước đầu công  nghệ anốt  hoá hợp kim nhôm  đúc áp lực A356.0… Continue reading Anốt hóa hợp kim nhôm đúc áp lực A356.0