76

Sự hình thành δ-ferit trong mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16

Bài báo nghiên cứu sự hình thành δ-ferit trong vùng kim loại nóng chảy của mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16… Continue reading Sự hình thành δ-ferit trong mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16

66

Anốt hóa hợp kim nhôm đúc áp lực A356.0

Bài báo trình bày kết quả  nghiên cứu  bước đầu công  nghệ anốt  hoá hợp kim nhôm  đúc áp lực A356.0… Continue reading Anốt hóa hợp kim nhôm đúc áp lực A356.0