35

Giải mã sai hỏng để nâng cao chất lượng cho khuôn dập nguội làm bằng thép SKD11

Bài báo này đề cập đến việc khảo sát các nguyên nhân do vật liệu và nhiệt luyện không đúng dẫn đến tuổi thọ của khuôn thấp, các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng của khuôn dập nguội bằng thép họ SKD11 Continue reading Giải mã sai hỏng để nâng cao chất lượng cho khuôn dập nguội làm bằng thép SKD11