87

Nghiên cứu xử lý nhiệt thép SKD11 chế tạo dưỡng kiểm cấp chính xác cao sử dụng trong lắp ráp cơ khí

Trong nghiên cứu này sẽ trình bày ảnh hưởng các chế độ xử lý nhiệt gồm tôi, gia công lạnh (ở -80 và -160 oC) và hóa già đến hàm lượng austenit dư, cơ tính và khả năng ổn định kích thước của thép SKD 11.

Continue reading Nghiên cứu xử lý nhiệt thép SKD11 chế tạo dưỡng kiểm cấp chính xác cao sử dụng trong lắp ráp cơ khí

80

Ảnh hưởng của lưu lượng khí nitơ tới cấu trúc và tính chất của màng mỏng ZrN chế tạo bằng phương pháp bốc bay hồ quang plasma catôt

The purpose of this study is to deposit ZrN thin films by cathodic arc plasma evaporation and to investigate the improvement of corrosion resistance of the coated film on SKD11 steel…

Continue reading Ảnh hưởng của lưu lượng khí nitơ tới cấu trúc và tính chất của màng mỏng ZrN chế tạo bằng phương pháp bốc bay hồ quang plasma catôt

35

Giải mã sai hỏng để nâng cao chất lượng cho khuôn dập nguội làm bằng thép SKD11

Bài báo này đề cập đến việc khảo sát các nguyên nhân do vật liệu và nhiệt luyện không đúng dẫn đến tuổi thọ của khuôn thấp, các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng của khuôn dập nguội bằng thép họ SKD11 Continue reading Giải mã sai hỏng để nâng cao chất lượng cho khuôn dập nguội làm bằng thép SKD11

32

Thấm Nitơ trên thép SKD11 dùng làm khuôn dập vuốt và dập sâu

 Bài báo đề cập đến ảnh hưởng của thông số công nghệ đến tổ chức và tính chất của lớp thấm nitơ lên thép SKD11, trong đó độ phân hủy khí NH3 (β) đóng vai trò quan trọng. Continue reading Thấm Nitơ trên thép SKD11 dùng làm khuôn dập vuốt và dập sâu