84

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

Mục đích của bài báo là áp dụng các kết quả đã có trước đây về nâng cao mođun thủy tinh lỏng bằng keo silica để làm chất dính trong công nghệ đúc mẫu chảy các sản phẩm mý nghệ nhằm giảm chi phí cho sản xuất…

Continue reading Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

77

Cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao dùng trong ngành đúc

Nghiên cứu này sẽ trình bày cơ chế đóng rắn của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao (mô đun lớn hơn 3) thông qua các phương pháp phân tích tổ chức bằng hiển vi điện tử quét, phổ nguyên tố và xác định thời gian tạo gel phù hợp. Continue reading Cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao dùng trong ngành đúc